Šveices iela 13, LV-2150, Sigulda

tel:+371 67973813,

+371 29185351

e-pasts: bobtrase@lnsc.lv

fax: +371 67972006

Sporta bāzes saimnieciskā darbība tiek
līdzfinansēta no valsts budžeta līdzekļiem.Par mums

KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBA

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas prasībām.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" ir piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss. SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" 100% kapitāla daļu turētāja ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. 

Pamatkapitāla lielums - 10 840 900 EUR (desmit miljoni astoņi simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 20.novembra rīkojumu Nr.519 „Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi” kapitāldaļu turētāja pārstāvis SIA “Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” ir noteikts Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors Edgars Severs.

Valdes pienākumus pilda valdes locekle Ieva Zunda, kuras pilnvaru termiņš stājas spēkā 2021.gada 11.decembrī.

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 • nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu nacionālas sporta bāzes pārvaldību un attīstību,
 • nodrošināt apstākļus sportistu kvalitatīvai sagatavošanai Latvijas un starptautiska mēroga sporta sacensībām,
 • Latvijas vārda popularizēšana.

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators)

Sporta objektu darbība (93.11)

Starptautisku un Latvijas Republikas sacensību nodrošināšana bobslejā, skeletonā un kamaniņu sportā. Latvijas sporta federāciju dažāda līmeņa komandu treniņu darba nodrošināšana un ārvalstu sportistu treniņu darba nodrošināšana. Izklaides nobraucienu organizēšana.


Sporta bāzes saimnieciskā darbība tiek līdzfinansēta no valsts budžeta līdzekļiem.


Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

Dati par 2015.gadu

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - EUR 70 350,00
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - EUR 126 890,00
 • Pievienotās vērtības nodoklis - EUR 3 318,00
 • Dabas resursu nodoklis - EUR 150,00
 • Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis - EUR 512,00
 • Dividendes - EUR 0,00  

Dati par 2016.gadu

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - EUR 78 444,00
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - EUR 141 505,00
 • Dabas resursu nodoklis - EUR 52,00
 • Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis - EUR 723,00
 • Dividendes - EUR 0,00      

                                      

Dati par 2017.gadu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - EUR 92 935,00

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - EUR 168 861,00                   

Pievienotās vērtības nodoklis - EUR 12 750,00

Dabas resursu nodoklis - EUR 61,00

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis - EUR 460,00

Dividendes - EUR 0,00


Dati par 2018.gadu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - EUR 79 917,00

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - EUR 154 556                      

Pievienotās vērtības nodoklis - EUR 14 050,00  

Dabas resursu nodoklis - EUR 46,00

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis - EUR 552,00

Dividendes - EUR 0,00


Dati par 2019.gadu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - EUR 87 935,00

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - EUR 166 450,00                    

Pievienotās vērtības nodoklis - EUR 45 199,00

Dabas resursu nodoklis - EUR 33,00

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis - EUR 710,00

Dividendes - EUR 0,00


Dati par 2020.gadu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - EUR 95 690,00

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - EUR 181 352,00 

Pievienotās vērtības nodoklis - EUR 46 274,00

Dabas resursu nodoklis - EUR 28,00    

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis - EUR 506,00

Dividendes - EUR 0,00

Dati par 2021.gadu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - EUR 102 170,00

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - EUR 185 772,00

Pievienotās vērtības nodoklis - EUR 23 153,00

Dabas resursu nodoklis - EUR 13,00

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis - EUR 604,00

Dividendes - EUR 0,00

 

Gada pārskati (sk. pie Dokumenti)


SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” statūti

Informācija par organizatorisko struktūru

Kapitālsabiedrības stratēģija

SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”” pretkorupcijas plāns

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Turpinot pārlūkot mājaslapu, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk    OK