Šveices iela 13, LV-2150, Sigulda

tel:+371 67973813,

+371 29185351

e-pasts: bobtrase@lnsc.lv

fax: +371 67972006

Sporta bāzes saimnieciskā darbība tiek
līdzfinansēta no valsts budžeta līdzekļiem.Kapitālsabiedrības stratēģija

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" vidēja termiņa darbības stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti Bobsleja un kamaniņu trases stratēģiskās attīstības mērķi, virzieni un sasniedzamie rezultāti no 2018.gada līdz 2023.gadam.

Stratēģija izstrādāta ņemot vērā likumā "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" noteiktās prasības. Stratēģija ir izstrādāta atbilstoši minētā likuma 57.pantam, kas ietver sekojošas galvenās sadaļas:

  1. vispārīga informācija par kapitālsabiedrību;
  2. informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem;
  3. tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;
  4. kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze;
  5. kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi;
  6. nefinanšu mērķi;
  7. kapitālsabiedrības finanšu mērķi;
  8. darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji;
  9. peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns;
  10. risku analīze.

Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar sporta infrastruktūru, t.sk. Nacionālām sporta bāzēm, citiem Latvijas Republikas likumiem un pašvaldības lēmumiem, normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā. Izstrādājot Stratēģiju, ņemta vērā Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam, un citi Siguldas novada attīstības plānošanas dokumenti.

Stratēģija ietver stratēģiskos mērķus un rīcības, nosakot sasniedzamos rezultātus, lai nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda" attīstību.Turpinot pārlūkot mājaslapu, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk    OK