Šveices iela 13, LV-2150, Sigulda

tel: +371 67973813,

+371 29185351

e-mail: bobtrase@lnsc.lv

fax: +371 67972006

Sporta bāzes saimnieciskā darbība tiek
līdzfinansēta no valsts budžeta līdzekļiem.Konkursa tips Iepirkums (pamatojoties uz PIL 8.2 pantu)
Nosaukums Asfaltbetona seguma izbūve Bobsleja un kamaniņu trasē "Sigulda", Šveices ielā 13, Siguldā
Numurs BKT 2016/02
Izsludināšanas datums 2016-08-15 03:00
Piedāvājuma iesniegšanas datums 2016-08-26 15:00
Kontakti Dainis Dukurs
Nolikums Nolikums_BKT_2016_02.doc
Paziņojums

SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" izsludina iepirkumu pamatojoties uz PIL 8.2 pantu "Asfaltbetona seguma izbūve Bobsleja un kamaniņu trasē "Sigulda", Šveices ielā 13, Siguldā"


Iepirkuma identifikācijas numurs: BKT 2016/02


Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu SIA „Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda“ valdes priekšsēdētājs Dainis Dukurs, tālr. 29208928, e-pasta adrese: bobtrase@lis.lv

Rezultāti

Ir noslēdzies iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu „Asfaltbetona seguma izbūve Bobsleja un kamaniņu trasē "Sigulda", Šveices ielā 13, Siguldā”, identifikācijas Nr. - BKT 2016/02.


02.09.2016. tika noslēgts līgums ar SIA "8 CBR" par summu EUR 18 656,00 (bez PVN).

2016.08.15 8502
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    OK